పావురం నేర్పిన పాఠం

ఈ లాక్‌డౌన్‌ కాలంలో నెలరోజుల క్రితం జరిగిన ఒక సంఘటన నన్నొక కుదుపు కుదిపేసింది. టవల్ ఆరేద్దామని ఒకరోజు ఉదయం […]

Still Breathing

ప్రస్తుతం దేశాన్నంతా శాసిస్తున్న మంత్రం ‘శ్వాసే’ కనుక దానిమాటే చెప్పుకుందాం. స్వామి రంగనాథానంద గతంలో ఒక ఉపన్యాసంలో అమెరికాలో జరిగిన […]

దేవులాట

మన జీవితంలో బాల్యం మాత్రమే బంగారుమయం, మిగిలిన జీవితమంతా పోగొట్టుకున్న బాల్యాన్ని దేవులాడుకోవటమే. మనం అమ్మ కడుపున పడినప్పుడు మొదలైన […]

పేదరాశి పెద్దమ్మ

ఎప్పుడో ఇరవై ఏళ్ళనాటి ముచ్చట. ఉద్యోగమొకచోట కుటుంబం ఒకచోట ఉండటంతో సింహాద్రి ఎక్స్‌ప్రెస్‌లో ఏలూరు- విజయవాడ మధ్య సీజన్‌ టిక్కెట్‌పై […]