ఇంటిపేర్లు

అరవై దాటేలోపు ఆరుసార్లు అమెరికాకైతే వెళ్ళగలిగాను కానీ ఫ్లైట్లో ఇచ్చిన చిన్నఫారమే సరిగ్గా నింపలేకపోయాను. ఆ ఫారమ్‌లో నేమ్‌ అన్న […]

What’s in a name?

ఐదు వందల ఏళ్ళ క్రితమే Shakespeare “What’s in a name?“ అని రోమియో జూలియట్ నాటకంలో జూలియట్తో అనిపిస్తే […]

కొసరు బెల్లం

బాల్యం బంగారుమయం. అమ్మమ్మల ఇళ్ళలో గడిపిన బాల్యం మరింత బంగారుమయం. మాకు పది పన్నేండేళ్ళు వచ్చేవరకు ప్రతి ఎండాకాలం సెలవలకు […]

పావురం నేర్పిన పాఠం

ఈ లాక్‌డౌన్‌ కాలంలో నెలరోజుల క్రితం జరిగిన ఒక సంఘటన నన్నొక కుదుపు కుదిపేసింది. టవల్ ఆరేద్దామని ఒకరోజు ఉదయం […]

Art of Coffee making

కాఫీ పెట్ట‌డం పెద్ద బ్రహ్మవిద్యా అనుకుంటాం గాని కాఫీ కాఫీలా పెట్ట‌డం మాత్రం నిజంగా బ్ర‌హ్మ విద్యే. కాఫీని కాఫీలా […]

No Conditions Apply

మనం పుట్టింది మొదలు పోయేవరకు ఏకైక మంత్రం ‘కండీషన్స్’ అప్లై (షరతులు వర్తిస్తాయి). ఇల్లు, ఆఫీసు, బడి, గుడి ఎక్కడైనా, […]